Tractaments

Fisioteràpia Infantil

Des de fa 3 anys s’ha incorporat al quadre terapèutic, una unitat de Fisioteràpia Pediàtrica i de l’Adolescent (FPA), únic Centre especialitzat exclusivament en aquest grup de pacients.La FPA ofereix una atenció exclusiva i individualitzada als seus pacients amb un temps d’atenció de 50 minuts.La FPA no finalitza amb l’atenció de l’especialista, sinó que s’integra en un programa i en uns protocols personalitzats perquè els pacients puguin realitzar el seu tractament al seu domicili. Es controlen sempre les seves actuacions amb plantilles i formularis integrant i motivant els infants i adolescents en la seva recuperació diària. S’utilitzen mitjans lúdics específics per a cada edat, per tal de que els resultats siguin òptims en el menor temps possible.

La fisioterapeuta està en contacte permanent amb el metge en les sessions freqüents on es valoren les evolucions dels pacients.

La FPA està també acreditada per a la fisioteràpia específica que necessita el tractament de l’escoliosi amb el Sistema Dinàmic Corrector SpineCor.