SpineCor

En què es basa el tractament

Es realitza un determinat Moviment Correctiu i el sistema s’ajusta d’acord amb les instruccions del Programari Assistent de SpineCor. Una tensió moderada en les bandes elàstiques permet la repetició i amplificació del Moviment Correctiu mentre el nen realitza les activitats diàries. El resultat és una reducció progressiva de la corba.

El sistema es porta 20 hores al dia. Les quatre hores de descans no s’han d’efectuar en un mateix període, normalment el pacient divideix aquest descans en dos períodes: un que realitza al matí i un altre a la tarda. S’anima al pacient a practicar esport ia que aquest sigui realitzat amb la cotilla.Per obtenir la integració neuro-muscular de la nova estratègia de moviment, la durada mitjana del tractament és de 18 mesos. A causa que els canvis són progressius, a l’absència d’un suport extern durant el tractament ia la integritat muscular, no hi ha pèrdua de correcció després de la retirada de la cotilla.

PronòsticPer canviar realment la progressió natural de l’escoliosi idiopàtica, és imprescindible reduir la corba prou per eliminar l’impacte negatiu de la biomecànica anormal i del creixement.

Per tant, és possible aconseguir una reducció completa o gairebé completa de les corbes moderades, si el tractament s’inicia abans del principal període de creixement ràpid (abans de Risser 1 i de la primera menstruació). En corbes per sobre dels 30 º d’angle de Cobb, o quan el tractament s’inicia durant o després del principal període de creixement ràpid, l’objectiu del tractament és l’estabilització de la deformitat.

La cotilla s’ajusta al pacient individualment.

L’èxit terapèutic és possible en més d’un 80% dels casos. La referència de reductibilitat calculada en els primers 3-4 mesos de tractament és útil per definir el pronòstic. No obstant això, per a un pronòstic individualitzat, s’ha de considerar l’impacte de la severitat de la deformació òssia, el patró de creixement i la bona disposició del pacient per al tractament.

Components de la cotilla

El sistema correctiu dinàmic està format per dos components:

1. El primer component està constituït per la base pèlvica, els bandes inguinals i les bandes de les cuixes.

La seva funció és actuar com a punt d’ancoratge i suport per a les accions aplicades sobre el tronc del pacient per mitjà de les bandes elàstiques. Quan la base pèlvica és estable, la tracció exercida per les bandes elàstiques es proporciona al llarg de línies estables. La naturalesa flexible de la secció pèlvica de la cotilla permet llibertat de moviments del tronc i el compromís de la pelvis en el moviment correctiu.
2. El segon component està format pel bolero i les bandes elàstiques correctives. La seva funció està directament relacionada amb el principi actiu del sistema correctiu dinàmic. Permet un determinat ajust de la cotilla dirigit a modificar la geometria postural de la columna vertebral mòbil.
Les bandes elàstiques correctives de diferents longituds permeten múltiples possibilitats d’ajust de la cotilla per a una correcció òptima. En resum, hi ha 4 formes principals per a ajustar les bandes correctives, corresponent a la escoliosi toràcica, toracolumbar, lumbar i doble.
El Programari Assistent de SpineCor proporciona les pautes per a l’elecció de les bandes i els automàtics.

Per adaptar-se al creixement del pacient, els components de la cotilla han de canviar cada any i mig a 2 anys. Es proporciona a cada pacient un manual que serveix de guia per a l’ajustament correcte de la cotilla, així com pel seu manteniment.

Com es col · loca la cotilla