Divulgació científica

Casos pacients tractats en CTPA

Cas1

Edat a l’inici del tractament: 10 anys 1/12

Tipus Escoliosi: TD3

Risser: 1

Cobb inicial: 34˚/ 23˚
Cobb actual: 16˚

A.T.T Inicial: 10˚ / 3˚
A.T.T actual: 3˚ / 4˚

Cas 2
Edat a l’inici del tractament: 9 a. 7/12

Tipus de Escoliosi: TD3
Risser: 0

Cobb inicial: 20º/19º
Coob actual: 0º

A.T.T. Inicial: 16º
A.T.T. Actual: 11º

Estudi Prospectiu Randomitzat de la Història Natural de la Escoliosis Idiopàtica comparada amb el Tractament amb el Sistema SpineCor

(dades segons l’article presentat en EuroSpine, Sept.2002)

PACIENTS TRACTATS AMB SPINECOR (només es van tractar corbes que progressaven)

76% Van millorar
14% Es van estabilitzar
5% van empitjorar

GRUP CONTROL (SENSE TRACTAMENT)

12% Van millorar
45% Es van estabilitzar
42% van empitjorar

Estudi i resultats dels primers 100 pacients tractats amb SpineCor en aquest Centre des de Gener 2002 fins agost 2009

Es van valorar els rsultados dels primers 100 pacients tractats amb el Sistema Dinàmic SpineCor. Entre ells s’inclouen 9 escoliosi infantils (menys de 10 anys) 1 Sheuermann i 2 adults. 88 pacients van ser escoliosi de l’adolescent

Van millorar més de 5 º des de l’inici del tractament: 38 pacients: 49.4%
Es van estabilitzar amb marges de 5 º: 26 pacients 33.70%
Empitjorar 5 º o més de 5 º: 13 pacients: 16.9%

TOTAL MILLORA ESTABILITZACIÓ: 83.10%