Divulgació científica

Detecció precoç a Girona

Programa de detecció precoç de l’escoliosi en l’adolescent i tractament amb la cotilla dinamico de Rivard-Coillard en les àrees bàsiques de salut de Girona-Sud.

Dr C. Herrero Jover.

Centre D’Especialitats en Adolescència i Pediatria.
Autoritzat pel Dept de Sanitat de la Generalitat de Catalunya Cod E-17.590.222.
Girona.

Informació preliminar de la escoliosi

L’escoliosi és un desequilibri del creixement de la Columna Vertebral que provoca un desviament tridimensional més o menys accentuat, principalment durant la fase premenárquica oa l’inici dels canvis de la pubertat. L’extremada rapidesa del creixement de la Columna Vertebral durant aquesta fase, fa que en molts casos, la corba escoliòtica augmenti de manera silenciosa però espectacular, que en alguns casos extrems arriba a evolucionar fins a 4 º mensuals en l’angle de Cobb.L’angle de Cobb en la Rx de Columna Vertebral, ens orienta de la gravetat de la corba:0 ª Cobb: Columna Vertebral Recta
10 ª Cobb: Desviació de la Columna Vertebral important, que si es preveu evolutiva indica tractament ortesic.
20 º Cobb: Necessita tractament ortèsic si la corba es preveu evolutiva. Existeixen proves de flexibilitat que ens indiquen el grau de progressió o estabilitat de li corba.
40 º o més d’angle Cobb: precisa estabilització quirúrgica.

L’angle de Torsió del Tronc (ATT) és l’angle que mitjançant un escoliòmetre (nivell) permet valorar la gibosidad de l’esquena. Un augment del ATT indica la progressió de la corba escoliòtica i la gravetat de la mateixa, sense necessitat de l’exploració radiogràfica. Igual que l’angle de Cobb, el ATT pot augmentar ràpidament en pocs mesos.

Una petita desviació pot derivar en una escoliosi greu en molt poc temps (mesos).

 

L’absència de dolor i l’actitud reservada dels pacients preadolescents, fa que en molts casos no es detecti en el moment oportú.

Al final del creixement, la Columna Vertebral s’estabilitza i es manté d’aquesta forma durant la resta de la vida adulta.

Un 12% de les escoliosis detectades, milloren durant el creixement, un 42% es mantenen estables, però seguint l’evolució natural, un 46% de les escoliosis evolucionen i progressen ràpidament. Són aquest 46% que necessita tractament per evitar que evolucioni i progressi.

Amb el diagnòstic precoç es poden detectar i tractar ràpidament les corbes progressives i es pot evitar en el 70% la cirurgia de la columna que necessiten les corbes escoliòtiques que evolucionen de forma natural.

Segons els estudis realitzats pel Dr.Williams P. Bunell a Loma Linda, Califòrnia, el qual va realitzar un estudi de 1.820 pacients de 10 anys d’edat, aconsella que és convenient derivar els pacients que tinguin un Angle de Torsió del Tronc (ATT) de 7 º o més, és a dir, el 24% dels pacients.

 

Incidència de l’escoliosi a la província de Girona

Resultats predictibles basats en l’estudi del Dr.WPBrunell.El curs escolar 2002-2003 es van escolaritzar en els cursos de 5 º i 6 º de Primària un total de 8.454 alumnes en els centres públics i 3.552 en els centres privats, que fan un total de 12.006 alumnes que es troben entre els 10 i 11 anys de edat.Si es realitza un control de la derivació del 3% es podria detectar 360 pacients anuals, dels quals 36 pacients necessitarien tractament ortèsic i 36 pacients requeririen estabilització quirúrgica, ja que la ortesis no podria contenir l’evolució de la corba. S’ha de valorar que els 324 pacients que no requereixen tractament han de mantenir en observació per si en un moment determinat la corba evoluciona espontàniament.

Es podrien evitar 32.4 intervencions quirúrgiques anuals de fusions espinals en la província de Girona.