Qui som

El Dr. Carlos Herrero és el responsable mèdico del Centre. Junt amb La Stra. Elena Herreroque és la fisioaterapeuta del Centre especialitzada en patologia pediàtrica i de l’adolescent, formen l’equip del CTPA. L’equip mèdic ha realitzat els cursos de formació i adaptació del Sistema SpineCor, així com els cursos de formació en fisioteràpia del Sistema SpineCor.

La Dra. Angela Herrero està especialitzada en psiquiatria i psicoteràpia pediàtrica i de l’adolescent.

El factor humà, el tracte personalitzat, la col · laboració i coordinació amb altres centres públics i privats i dedicar el temps necessari perquè el pacient i els seus pares comprenguin els diagnòstics i les possibilitats de tractament són les bases d’actuació d’aquest centre.El CTPA es caracteritza pel tracte diferencial que necessiten nens, adolescents i familiars. Aquest esperit es reflecteix en el condicionament del centre perquè es trobi còmodes, tranquils i predisposats a la visita mèdica.El factor diferencial en un tractament amb adolescents, significa entendre la seva personalitat específica, respectar les seves conviccions i adaptar el conjunt del tractament a la seva pròpia idiosincràsia.En els nadons, cal conèixer quin és el moment òptim per al tractament adaptant-nos als seus bioritmes i els seus espais temporals.

El temps de les consultes són de 45 minuts, ja que el CTPA considera que cal aquest espai de temps per poder entendre la patologia i donar les indicacions i consells adequats.